Basisgegevens per maand

In dit werkblad kunt u berekenen hoeveel elk afzetgebied bijdraagt aan het totale resultaat van het bedrijf per maand.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Basiswerkblad Basisgegevens per maand

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Kennis van de kostenstructuur van de organisatie is daarbij zeer belangrijk. Het is mogelijk dat kosten die bij een analyse per productgroep op het ene niveau worden meegenomen, bij een analyse per afzetgebied op een ander niveau moeten worden meegenomen (bijvoorbeeld reclamekosten die zijn gemaakt voor een specifieke productgroep in landelijke media zijn te beschouwen als vaste kosten van een productgroep, maar worden vaste bedrijfskosten bij een analyse per afzetgebied).

Om te kunnen bepalen welke resultaatbijdrage de verschillende afzetgebieden genereren, kunnen voor maximaal tien afzetgebieden van het bedrijf over het lopende jaar maandelijks de dekkingsbijdragen worden berekend.

De belangrijkste vraag is: hoeveel draagt elk afzet bij aan het totale resultaat van het bedrijf?

Bovendien moet inzichtelijk worden welk afzetgebied er bij de verschillende niveaus waarop dekkingsbijdragen worden berekend als beste en als slechtste uitspringt. De basis van deze beoordeling vormt altijd de resultaatbijdrage.

Daarnaast is belangrijk hoe de dekkingsbijdragen van de verschillende afzetgebieden zich in het verloop van een heel jaar ontwikkelen.

Om te kunnen bepalen aan welke afzetgebieden (met de betere dekkingsbijdragen) meer aandacht moet worden besteed en aan welke afzetgebieden (met de mindere dekkingsbijdragen) minder, is het eveneens noodzakelijk om te weten welk aandeel (in procenten) het desbetreffende afzetgebied heeft in de totale dekkingsbijdrage op elk niveau. De percentages van het aandeel van een afzetgebied in het bedrijfstotaal moeten op de verschillende niveaus van de dekkingsbijdrage apart worden opgevoerd.

Zie voor meer informatie de vakinformatie Verkoopafdelingen als profit-center.