Basisgegevens per maand per verkoopmedewerker

In dit werkblad wordt voor één individuele medewerker berekend welke dekkingsbijdragen hij bij de klant heeft behaald. De resultaten uit de vorige werkbladen worden hierbij als vergelijkende cijfers gebruikt, zodat de medewerker kan zien hoe hij ten opzichte van het bedrijfsgemiddelde presteert.

Zie Basisgegevens per maand

Zie Basisgegevens per kwartaal

Zie Gecumuleerde jaartotalen

Zie Jaaroverzicht per klant

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Basisgegevens per maand per verkoopmedewerker

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Waar in de vorige werkbladen gegevens en berekeningen werden gemaakt voor het totaal van een bedrijf, worden in dit werkblad soortgelijke berekeningen per verkoopmedewerker gemaakt.

Zie Basisgegevens per maand

Zie Basisgegevens per kwartaal

Zie Gecumuleerde jaartotalen

Zie Jaaroverzicht per klant

Voor individuele verkoopmedewerkers moet maandelijks een eigen dekkingsbijdragecalculatie worden gemaakt van de dekkingsbijdragen op alle drie niveaus. De medewerker zelf wordt hierbij als profit-center beschouwd. Via deze dekkingsbijdragecalculaties wordt zichtbaar hoe succesvol een individuele medewerker van de afdeling verkoop was. Het laat zien welk aandeel deze medewerker heeft in de totale dekkingsbijdrage van het gehele bedrijf ofwel in hoeverre de medewerker heeft bijgedragen aan de resultaten van het bedrijf.

De belangrijkste vraag is: in hoeverre draagt iedere medewerker bij aan het totale resultaat van het bedrijf?

Bovendien moet inzichtelijk worden welke groep afnemers of welke klant er bij deze medewerker wat betreft dekkingsbijdragen als beste en als slechtste uitspringt. De basis van deze beoordeling vormt altijd de resultaatbijdrage.

Daarnaast is belangrijk hoe de dekkingsbijdragen van de verschillende groepen afnemers zich bij deze medewerker ontwikkelen in het verloop van een heel jaar.

In alle fasen tot en met dekkingsbijdrage II worden de kengetallen voor de betreffende medewerker en de vergelijkende kengetallen (gemiddelden) voor het gehele bedrijf weergegeven. Daardoor is het mogelijk een zeer gedetailleerde en gedifferentieerde analyse en beoordeling van de betreffende medewerker te maken.

De directe vaste kosten van een medewerker van de afdeling verkoop kunnen meestal niet worden opgedeeld naar groepen afnemers. Daarom worden deze directe kosten, die direct aan de betreffende werknemer kunnen worden gekoppeld, in de vorm van een bedrag per kostensoort toegerekend aan de medewerker. Dit geschiedt bij de berekening van dekkingsbijdrage III.

Let op!

De werkbladen in dit Excel-bestand dienen als basisbestand voor het vaststellen van een toe te kennen provisie in Provisieberekening op basis van dekkingsbijdrage. Tussen deze werkbladen bestaan daarom koppelingen. Bovendien bestaan er koppelingen met het werkblad waarin de dekkingsbijdragen op totaal bedrijfsniveau zijn berekend die in dit bestand als vergelijkende cijfers worden gebruikt.

Zie Jaarprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Maandprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Kwartaalprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Jaaroverzicht maandprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie Jaaroverzicht kwartaalprovisies dekkingsbijdrage II/III

Zie voor meer informatie de vakinformatie Provisieberekening op basis van dekkingsbijdrage.