Bonusberekening op basis van omzet

Met dit werkblad kunt u uw geplande, gerealiseerde en basisomzet vastleggen. Hieraan kunt u extra premievergoedingen koppelen. Aan deze bonussen is een malusregeling gekoppeld.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Basiswerkblad Bonusberekening op basis van omzet

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Grafische weergave geplande en gerealiseerde omzet

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Dit het werkblad voor bonusberekening is grotendeels vergelijkbaar met variant 1. De premieberekening in dit model gaat er echter vanuit dat een eventueel negatief verschil in een maand tussen basisomzet en werkelijke omzet (als de werkelijke omzet kleiner is dan de basisomzet) eerst moet worden ingehaald in volgende maanden voordat er weer een bonus wordt toegekend (zogenoemde. malusregeling).

De geplande omzetten worden per maand vastgelegd en op basis daarvan wordt via een parameter de basisomzet berekend. Deze basiswaarde geeft het omzetpeil aan dat minimaal gehaald moet worden voor de toekenning van een prestatiebonus.

Wanneer de daadwerkelijk behaalde omzet (de gerealiseerde omzet) hoger ligt dan deze basiswaarde, moet het bijbehorende verschil per maand ten behoeve van de bonusberekening worden berekend en getoond (zie hiervoor het werkblad Grafische weergave overzicht geplande en gerealiseerde omzet).

Wanneer in een bepaalde maand de gerealiseerde omzet onder de basiswaarde ligt, wordt een malus-omzetwaarde opgevoerd. Deze maluswaarde wordt verrekend met toekomstige bonussen. Dat betekent dat bij gerealiseerde omzetten boven de basiswaarde in de volgende maanden geen bonussen worden uitbetaald, zolang de maluswaarde niet door die positieve waarden van het verschil is 'afgelost'.

Indien in een maand recht op bonus bestaat, wordt de bonus berekend. Op de betreffende maandbladen (zie hierna) worden deze bonussen vervolgens verdeeld over alle medewerkers.

Zie voor meer informatie de vakinformatie Hoe voert u prestatiegericht werken succesvol in?