Basisgegevens per maand

In dit werkblad kunt u berekenen hoeveel elk product bijdraagt aan het totale resultaat van het bedrijf per maand.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Basiswerkblad Basisgegevens per maand

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Om te kunnen bepalen welke resultaatbijdrage de verschillende producten respectievelijk productgroepen genereren, kunnen voor maximaal tien productgroepen van het bedrijf over het lopende jaar maandelijks de dekkingsbijdragen worden berekend.

De belangrijkste vraag is: hoeveel draagt elk product respectievelijk elke productgroep bij aan het totale resultaat van het bedrijf?

Bovendien moet inzichtelijk worden welk product of welke productgroep er bij de verschillende niveaus waarop dekkingsbijdragen worden berekend als beste en als slechtste uitspringt. De basis van deze beoordeling vormt altijd de resultaatbijdrage.

Daarnaast is belangrijk hoe de dekkingsbijdragen van de verschillende productgroepen zich in het verloop van een heel jaar ontwikkelen.

Om te kunnen bepalen aan welke producten (met de betere dekkingsbijdragen) meer aandacht moet worden besteed en aan welke producten (met de mindere dekkingsbijdragen) minder, is het eveneens noodzakelijk om te weten welk aandeel (in procenten) de desbetreffende productgroep heeft in de totale dekkingsbijdrage op elk niveau. De percentages van het aandeel van een product in het bedrijfstotaal moeten op de verschillende niveaus van de dekkingsbijdrage apart worden opgevoerd.

Zie voor meer informatie de vakinformatie Verkoopafdelingen als profit-center.