Analyse prestaties per verkoopafdeling

Met dit werkblad kunt u de prestaties van de medewerkers van een verkoopafdeling met elkaar vergelijken.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Analyse prestaties per verkoopafdeling

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

De prestaties van de medewerkers van een verkoopafdeling moeten met elkaar worden vergeleken. Voor iedere individuele medewerker van de verkoopafdelingen moeten daartoe de volgende berekeningen worden gemaakt:

 • Het gecorrigeerde fte-percentage per medewerker:
  Hierbij wordt een correctie aangebracht in het fte-percentage waarvoor een medewerker is aangesteld om rekening te houden met het feit dat een medewerker wellicht niet gedurende de hele periode in dienst is geweest, en dan dus ook niet gedurende de hele periode omzet kon genereren. Zonder deze correctie zou er geen sprake zijn van een eerlijke berekening van de omzetprestatie per uur.
  Voorbeeld 1: de meetperiode bedraagt een jaar. Voor een medewerker met een fulltime aanstelling (fte-% = 100) die gedurende dat jaar drie maanden in dienst is geweest (3/12 = 25%) wordt het fte-% gecorrigeerd tot 25% (100% x 25%).
  Voorbeeld 2: de meetperiode bedraagt een kwartaal. Voor een medewerker met een parttime aanstelling voor vier dagen (fte-% = 80%) en die gedurende dat kwartaal twee maanden in dienst is geweest (2/3 = 66,7%) wordt het fte-% gecorrigeerd tot 53,3% (80% x 67%).
 • Het saldo van te werken uren per periode:
  Het conform de CAO aantal te werken uren (op basis van het gecorrigeerde fte-%) minus de in de meetperiode opgenomen vakantiedagen.
 • De effectief gewerkte uren per periode:
  Het aantal te werken uren minus een correctie voor afwezigheid in verband met ziekte en overige absentie.
 • Afwijking van de effectief gewerkte uren ten opzichte van de te werken uren:
  Zowel absoluut (in uren) als als percentage.
 • De omzetprestatie per medewerker per gemiddeld gewerkt uur
 • De verhouding omzet ten opzichte van de personele kosten per medewerker:
  Dit cijfer maakt een relatieve vergelijking mogelijk: Hoeveel euro omzet van een bepaalde medewerker staan tegenover één euro personeelskosten voor de betreffende persoon. Hoe hoger dit cijfer uitvalt, des te effectiever c.q. rendabeler gaat de betreffende medewerker te werk.

In dit werkblad kunnen voor tien afdelingen berekeningen worden gemaakt. Een aantal algemene gegevens die op het tabblad van de eerste afdeling (tabblad afd 1) moeten worden ingevoerd, worden via koppelingen automatisch overgenomen op de tabbladen van de overige afdelingen. In de meeste gevallen is het echter mogelijk om deze waarden te overschrijven met andere waarden (zie de lichtgele cellen).

Zie voor meer informatie de vakinformatie Analyse personeelskosten en prestaties bij verkoop.