Planning kosten per kostensoort per maand

In deze werkbladen worden alle overige kosten gebudgetteerd en berekend:

  • als nettobestedingen (invoer door gebruiker, exclusief btw);
  • btw over de nettobestedingen (wordt berekend);
  • als brutobestedingen (inclusief btw, wordt berekend).

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Energiekosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Schoonmaken en afvalverwerking

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Onderhoud & reparaties

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In deze werkbladen worden alle overige kosten gebudgetteerd en berekend:

  • als nettobestedingen (invoer door gebruiker, exclusief btw);
  • btw over de nettobestedingen (wordt berekend);
  • als brutobestedingen (inclusief btw, wordt berekend).

De berekening van de bijbehorende btw-bedragen wordt uitgevoerd ten behoeve van de liquiditeitsplanning.

In deze werkbladen wordt uitgegaan van een opsplitsing in kostensoorten (één werkblad per kostengroep) en maanden. Voor de volgende kostengroepen zijn reeds werkbladen opgesteld:

Tabelnummer Kostengroep
01 Energiekosten
02 Schoonmaken en afvalverwerking
03 Onderhoud en reparaties
04 Huur/pacht gebouwen
05 Huur/lease installaties en machines
06 Verpakking en verzending
07 Promotie en reclame
08 Overige bedrijfskosten
09 Verzekeringen
10 Overige verkoopkosten
11 Overige bedrijfsbenodigdheden
12 Overige kosten
13 nog in te vullen
14 nog in te vullen

In het toepassingsbestand zijn naast de bovengenoemde twaalf werkbladen ook nog twee werkbladen opgenomen voor eventuele uitbreiding met extra kostengroepen. Verdere uitbreiding is mogelijk: de werkbladen Totaaloverzicht overige kosten per maand en Totaaloverzicht overige kosten gecumuleerd zijn ingesteld op maximaal twintig kostengroepen.

Bij toevoeging van nieuwe werkbladen (na werkblad 14) voor extra kostengroepen moeten de koppelingen op de werkbladen met de werkbladen Totaaloverzicht overige kosten per maand en Totaaloverzicht overige kosten gecumuleerd nog door de gebruiker zelf worden aangebracht.

Het jaartal van het betreffende planningsjaar en de maanden waarin btw-tarief 1 respectievelijk btw-tarief 2 ingaan, worden met behulp van koppelingen overgenomen uit het werkblad Geplande omzet en basisgegevens. Om de consistentie tussen alle bestanden met betrekking tot het budget te behouden, mogen deze gegevens hier niet worden gewijzigd. Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.