Calculatie afschrijvingen op investeringen in planningsjaar

Als in het planningsjaar investeringen gedaan zullen worden, brengen deze nieuwe afschrijvingen met zich mee. In deze werkbladen worden de afschrijvingen bepaald die met deze nieuwe investeringen samenhangen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Afschrijvingen per maand – geplande investeringen IMMVA in het planningsjaar

Bekijk screenshot van dit werkblad

Afschrijvingen per maand – geplande investeringen MVA in het planningsjaar

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Indien in het planningsjaar investeringen zullen worden gedaan, brengen deze investeringen nieuwe afschrijvingen met zich mee. In deze werkbladen (03-afs IMMVA inv planjaar en 04-afschr MVA inv planjaar) worden de afschrijvingen bepaald die met deze investeringen samenhangen.

Deze afschrijvingen moeten pro rata – conform de verwachte gebruiksduur in het planningsjaar – worden berekend. Daartoe moeten de afschrijvingstermijn en de verwachte maand van investering worden ingevoerd. Op basis van deze gegevens worden het totale afschrijvingsbedrag in het planjaar en de verdeling van dit bedrag over de maanden bepaald (uitgaande van lineaire afschrijvingen).

De berekende afschrijvingen en de verdeling daarvan over de maanden kunnen worden overschreven. De desbetreffende cellen veranderen dan van kleur (van lichtgeel naar lichtgroen) om aan te geven dat de formule is overschreven en een bedrag is ingevoerd.