Planning bestedingen aan rente en aflossing

Als een organisatie in voorgaande jaren leningen is aangegaan waar rente- en aflossingsverplichtingen aan hangen die ten laste van het planjaar komen, kunnen die in dit werkblad in kaart worden gebracht.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkbladen Planning bestedingen aan rente en aflossing

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In voorgaande jaren zijn leningen aangegaan waarvoor de rente- en aflossingsverplichtingen die ten laste van het planjaar komen, in kaart moeten worden gebracht.

De geplande rente en overige leninggerelateerde kosten zijn nodig voor de opstelling van het budget. Deze worden in het bovenste gedeelte van de werkbladen berekend. Daarnaast zijn gegevens over de geplande aflossingen nodig ten behoeve van de liquiditeitsplanning. Deze zijn telkens in het onderste gedeelte opgenomen.

De rente- en aflossingsverplichtingen worden per lening berekend aan de hand van een aantal basisgegevens over de lening, zoals geleend bedrag, soort lening, rentepercentage, frequentie van rente en aflossing, enzovoort.

De op basis van de leninggegevens bepaalde rente en aflossingen kunnen desgewenst overschreven worden met afwijkende waarden (zie de lichtgele cellen).

Er zijn werkbladen voor maximaal tien leningen (01-lening 1 tot en met 10-lening 10). Daarnaast is een extra werkblad opgenomen (Reserve) dat kan worden gebruikt als sjabloon voor extra werkbladen als er meer dan tien leningen zijn. In dat geval moet eerst een leeg werkblad worden aangemaakt vóór werkblad 10-lening 10. De inhoud van het werkblad Reserve kan dan in zijn geheel worden gekopieerd naar het nieuwe werkblad, waarna de leninggegevens kunnen worden ingevuld. Op deze wijze worden de gegevens van deze extra lening automatisch op de juiste wijze meegeteld op het totalenblad (11-samenvatting).