Financiering en vermogensbeheer

De wijze waarop een onderneming is gefinancierd, is uiteindelijk van grote invloed op haar financiële bewegingsvrijheid. Het betreft hier zowel interne als externe financieringsbronnen. Immers, de manier waarop de actiefzijde van de balans aan de passiefzijde wordt gefinancierd, bepaalt een aantal grootheden zoals aanwezige liquiditeiten en eigen vermogen.

In de praktijk treedt er een spanningsveld op tussen de mate van interne en externe financiering. Het kan namelijk gunstig zijn om bancaire financiering aan te trekken om zodoende het rendement van de onderneming te vergroten. Aan de andere kant is een teveel aan bancaire financiering ook niet wenselijk. Hierbij kunnen ook emotionele aspecten een rol spelen. Enerzijds zijn er ondernemingen die, soms tegen beter weten in, absoluut zonder bankfinanciering willen blijven. Voor dit soort ondernemingen geldt soms dat het 'bancair vrij blijven' een doel op zich is geworden. Anderzijds zijn er ondernemingen die het liefst alle actief met vreemd vermogen zouden willen financieren.

Bij de strategische keuze te (her)investeren en om eventueel een gedeeltelijke bankfinanciering aan te trekken speelt de controller of financieel directeur een belangrijke rol.

Met vermogensbeheer (ook aangeduid als 'investment management' of 'asset management') wordt bedoeld het beheer van vermogens voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Hierbij wordt een portefeuille van assets beheerd, zoals aandelen, obligaties of kas. Doel is het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde rendement

Excelsheets

Artikelen