Planning & Control-cyclus

Planning & Control (coördinatie en afstemming) kent cyclische activiteiten. Vertrekpunt voor de financiële planning en control zijn de beleidsvoornemens. Deze worden vertaald in een meerjarige planning van activiteiten. Dit resulteert in een begroting voor het eerstvolgende jaar en in een financiële meerjarenraming. Het bewaken van de activiteiten gebeurt via de voortgangsrapportages, waardoor tussentijdse bijstelling overwogen kan worden.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.