Overige personeelskosten

Naast de kosten van salarissen en sociale lasten zijn er nog vele andere kosten in organisaties die samenhangen met het personeel. Deze kosten kunnen eveneens in het budget voor het planningsjaar worden opgenomen door middel van dit werkblad. Denk daarbij aan personele bestedingen als kosten van reiskostenvergoedingen, opleidingskosten en arbeidsomstandighedenkosten.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Overige personeelskosten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Naast de kosten van salarissen en sociale lasten zijn er nog vele andere kosten in organisaties die samenhangen met het personeel. Deze kosten moeten eveneens in het budget voor het planningsjaar worden opgenomen.

Overige personeelskosten zijn alle personele bestedingen die niet berekend worden via het (bruto)salaris. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om bijdragen aan een personeelsvereniging, kosten van kinderopvang, reiskostenvergoedingen, kosten van een bedrijfsrestaurant, kosten voor werving en selectie, opleidingskosten, arbokosten, enzovoort.

In dit werkblad (ov pers kn) kunnen een aantal van dergelijke overige personele kosten worden ingevoerd.

Het jaartal van het betreffende planningsjaar en de maanden waarin btw-tarief 1 respectievelijk btw-tarief 2 ingaan, worden met behulp van koppelingen overgenomen uit het werkblad Totalenblad en invoeren basisgegevens (geplande omzet). Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.