Calculatie afschrijvingen op investeringen voorgaande jaren

In deze werkbladen worden de afschrijvingen bepaald voor verschillende soorten immateriële en materiële vaste activa.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Afschrijvingen per maand – investeringen IMMVA uit voorgaande jaren

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Afschrijvingen per maand – investeringen MVA uit voorgaande jaren

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In het verleden zijn investeringen gedaan waarvan de afschrijvingskosten voor een deel ten laste van het planningsjaar moeten komen. Voor de verschillende soorten immateriële en materiële vaste activa (IMMVA respectievelijk MVA) worden in deze werkbladen de afschrijvingen bepaald (01-afs IMMVA inv vorige jaren en 02-afschr MVA inv vorige jaren).

Het jaartotaal van de afschrijvingen per activapost dient te worden ingevoerd, waarna de afschrijvingen per maand worden berekend. Daarbij wordt verondersteld dat er lineair wordt afgeschreven en wordt het totale ingevoerde afschrijvingsbedrag over de twaalf maanden van het jaar verdeeld (zie lichtgeel gekleurde cellen in de rechtertabel).

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij deze veronderstelling niet klopt, bijvoorbeeld indien een andere methode van afschrijven wordt gehanteerd, of indien bepaalde activa halverwege het jaar worden afgestoten waardoor de bijbehorende afschrijvingen komen te vervallen.

In dat geval kunnen de per maand berekende afschrijvingen worden overschreven. De desbetreffende cellen veranderen dan van kleur (van lichtgeel naar lichtgroen) om aan te geven dat de formule is overschreven en een bedrag is ingevoerd.