Personeelskosten – totalenblad en invoeren basisgegevens

De werkbladen voor het berekenen van de geplande kosten voor salarissen en sociale lasten worden in dit werkblad vastgelegd. Dit betreft een aantal algemene gegevens met betrekking tot salarissen en sociale lasten die in principe voor het hele bedrijf gelden, bijvoorbeeld een algemene loonsverhoging op basis van een cao en de sociale lasten die voor rekening van de werkgever komen. Daarnaast kunnen een aantal specifieke eenmalige uitgaven worden opgenomen, zoals de betaling van vakantiegeld of een eindejaarsuitkering.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Personeelskosten – totalenblad en invoeren basisgegevens

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

De werkbladen voor het berekenen van de geplande kosten voor salarissen en sociale lasten zijn als volgt opgebouwd.

  • Dit werkblad: basisgegevens en totalenblad

    In dit werkblad (totaal ovz) worden éénmalig een aantal basisgegevens vastgelegd die vervolgens gebruikt worden voor de werkbladen Geplande en gerealiseerde kosten per afdeling. Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.

  • Werkbladen Geplande en gerealiseerde kosten per afdeling: invoerblad per afdeling/bedrijfsonderdeel

    In deze werkbladen worden per maand de geplande kosten per medewerker berekend. Daarnaast worden voor de betreffende afdeling/bedrijfsonderdeel de totalen per maand en gecumuleerd weergegeven.

De waarden die in deze werkbladen worden berekend, worden zowel ten behoeve van het opstellen van het budget gebruikt als ten behoeve van de liquiditeitsplanning.