Planning & Control-cyclus

Bijna iedere organisatie kent wel een Planning & Control-cyclus, beginnend met het plannen van de jaarlijkse activiteiten (begroting) en eindigend met het vaststellen van het jaarresultaat en het samenstellen van de jaarrekening. Het bewaken van de uitvoering van activiteiten middels voortgangsrapportages zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering 'in control' blijft. Dit kan leiden tot bijstelling van activiteiten en/of processen dan wel het heroverwegen en zo nodig aanpassen van voorgenomen beleid. Bij van de planning afwijkende cijfers of resultaten dient tijdig te worden bijgestuurd.

Voor dit alles is een transparant informatiesysteem waarmee zowel de planning als de realisatie gedurende het jaar kunnen worden gevangen, onontbeerlijk. Dit zowel op het niveau van afdelingen of productgroepen als voor de organisatie als totaal. In de praktijk zal slechts zelden teruggevallen kunnen worden op een geïntegreerd pakket waarmee de gehele cyclus te vangen is. Boekhoudpakketten zijn vaak retrospectief gericht en daarmee ongeschikt voor dit doel. Professionele Planning & Control-software is kostbaar, weinig flexibel en te vaak niet op de maat van de klant gesneden. Hierdoor wordt in de praktijk maar al te vaak teruggevallen op Excel om de Planning & Control te kunnen volgen.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.