Opbrengsten – geplande omzet en basisgegevens

In dit werkblad worden basisgegevens voor het berekenen van het gebudgetteerde resultaat en de liquiditeitsprognose vastgelegd en bijgewerkt ten behoeve van het berekenen van de resultaatplanning en budgettering.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Geplande omzet en basisgegevens dit jaar

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Geplande omzet en basisgegevens volgend jaar

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Een belangrijk onderwerp bij resultaatplanning en budgettering is de planning van de verkoopopbrengsten. Een exacte berekening van de verwachte maandelijkse omzet is niet alleen van belang voor het maken van een budget en liquiditeitsprognoses, maar heeft ook invloed op de berekening van kosten die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van de omzet, vooral waar het gaat om het inkopen van goederen of materialen.

In dit werkblad worden basisgegevens voor het berekenen van het gebudgetteerde resultaat en de liquiditeitsprognose vastgelegd en bijgewerkt.

Let op!

De gegevens uit dit werkblad dienen als basisgegevens voor de berekening van andere werkbladen onder de Planning & Control-cyclus. Er zijn dan ook koppelingen tussen dit werkblad en andere werkbladen opgenomen. Dit geldt zowel voor de berekening van het gebudgetteerde resultaat als van de liquiditeitsprognose. Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.

In dit werkblad (Geplande omzet) zijn niet alleen de twaalf maanden van het planningsjaar, maar ook de eerste zes maanden van het daaropvolgende jaar opgenomen. Dit heeft de volgende reden:

Over het algemeen vallen het inkopen van goederen of materialen en het genereren van opbrengsten hiermee niet binnen dezelfde maand. Met andere woorden, de inkoop van goederen en materialen valt in een bepaald tijdvak vóór de realisatie van de omzet daarmee. Wanneer producten bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk worden geproduceerd in het buitenland, kan er een aanzienlijke tijd zitten tussen de binnenkomst van de grondstoffen, de levering aan de fabriek in het buitenland, de productie, de teruglevering van het eindproduct en de levering aan de klant c.q. het realiseren van de omzet. Wanneer dus producten in de maand juni van het planningsjaar moeten worden geleverd en de hiervoor omschreven termijn twee maanden bedraagt, dan vindt de inkoop al in april plaats. Hiermee moet bij het onderbrengen van deze inkoop in de liquiditeitsplanning rekening worden gehouden.

Aangezien de planning van de inkopen dus mede gerelateerd is aan de grootte van de omzet, bestaat er een koppeling tussen de werkbladen voor omzetplanning en de bestanden voor planning van de inkopen. Het is daarom ook voor de liquiditeitsplanning noodzakelijk de uitgaven voor inzet van materialen en goederen voor de maand december te berekenen op basis van de omzetwaarden van het volgende jaar.

Tip

De werkbladen zijn zo opgezet dat eventuele veranderingen van het btw-tarief gedurende het jaar correct worden toegepast (wisseling per maand). Het geldige btw-tarief is aan het begin van het jaar altijd 'BTW-1' (zie kolom E). Wanneer in het planningsjaar een aanpassing van het btw-tarief plaatsvindt, dan wordt in cel H5 de maand geselecteerd waarin het nieuwe btw-tarief ('BTW-2') van toepassing wordt. Wanneer gedurende het planningsjaar geen aanpassing van het btw-tarief plaatsvindt, dan wordt in cel H5 'NVT' geselecteerd.