Kosten – planning overige kosten en uitgaven in verband met inkopen

Naast de kosten van de ingekochte goederen/materialen zelf kunnen er nog een aantal andere kosten worden gemaakt die met deze inkopen samenhangen. Deze kosten moeten eveneens in het budget voor het planningsjaar worden meegenomen. In dit werkblad kunnen een aantal van dergelijke aan de inkopen gerelateerde overige kostenposten en uitgaven worden ingevoerd.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Planning overige kosten en uitgaven in verband met inkopen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Naast de kosten van de ingekochte goederen/materialen zelf, kunnen er nog een aantal andere kosten worden gemaakt die met deze inkopen samenhangen. Deze kosten moeten eveneens in het budget voor het planningsjaar worden meegenomen.

In dit werkblad (Planning kosten en uitgaven) kunnen een aantal van dergelijke aan de inkopen gerelateerde overige kostenposten en uitgaven worden ingevoerd.

In dit werkblad is een aantal voorbeeldkostenposten reeds opgenomen:

  • leveringskosten: hierbij zal het voornamelijk gaan om de transportkosten en eventuele bijbehorende verzekeringspremies;
  • invoerrechten;
  • externe werkzaamheden: dit betreft eventuele werkzaamheden door derden;
  • licentiekosten.

Dit werkblad bevat voldoende ruimte om nog eventuele andere kosten en uitgaven in verband met de inkopen te kunnen opnemen.

Aangezien het hierbij meestal gaat om uitgaven die betrekking hebben op één product of productgroep, kunnen de geplande kosten ook worden gesplitst in kosten per product of productgroep. Dit kan zinvol zijn in verband met eventuele andere berekeningen die men nog zou willen maken en die op deze zelfde gegevens worden gebaseerd. Wanneer in de toekomst bijvoorbeeld een break-even-point-berekening of een berekening van de dekkingsbijdrage wordt gedaan, kan een veelzeggender resultaat bereikt worden.

Het jaartal van het betreffende planningsjaar en de maanden waarin btw-tarief 1 respectievelijk btw-tarief 2 ingaan, wordt met behulp van koppelingen overgenomen uit het werkblad Geplande omzet en basisgegevens.