Overige operationele kasstroom

Voor het opstellen van een liquiditeitsprognose moeten eerst worden bepaald: operationele kasstroom, de investeringskasstroom en de financieringskasstroom. In dit werkblad wordt de operationele kasstroom bepaald.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Overige operationele inkomsten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Overige operationele uitgaven

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

De volgende kasstromen vloeien direct voort uit de operationele activiteiten met betrekking tot inkoop, productie en verkoop:

  • verkopen van goederen en diensten en daarmee samenhangende ontvangsten van debiteuren;
  • inkopen (inclusief overige inkoopkosten) en daarmee samenhangende betalingen aan crediteuren;
  • produceren van goederen en of diensten en daarmee samenhangende betalingen aan bijvoorbeeld personeel en voor overige kosten;
  • het saldo van de aan de belastingdienst afgedragen BTW die samenhangt met de verkopen en inkopen;
  • de betaalde rente over leningen waarmee de activiteiten mede worden gefinancierd.

De bovenstaande kasstromen behoren tot de operationele kasstroom. Daarnaast is er echter nog een aantal posten die tot de operationele kasstroom worden gerekend, bijvoorbeeld betalingen ten laste van voorzieningen en betaalde vennootschapsbelasting. Om een liquiditeitsprognose te kunnen maken, moeten ook de geplande ontvangsten en uitgaven voor deze posten worden bepaald.

Naast de operationele kasstroom moeten bij het bepalen van de liquiditeitsprognose ook de investeringskasstroom en de financieringskasstroom worden bepaald. Tezamen met de operationele kasstroom vormen deze de totale kasstroom.

De investeringskasstroom bestaat uit ontvangsten en uitgaven in verband met (des)investeringen in activa, bijvoorbeeld uitgaven in verband met het aanschaffen van nieuwe machines. De financieringskasstroom bestaat uit alle ontvangsten en uitgaven die samenhangen met de financiering van de activiteiten van de organisatie, bijvoorbeeld ontvangsten door het opnemen van een nieuwe lening of het betalen van dividenden.