Liquiditeitsprognose vergelijking werkelijkheid en aangepaste liquiditeitsplanning

In dit werkblad wordt op basis van de opgestelde liquiditeitsprognose en de beginstand van de liquide middelen de geplande stand van de liquide middelen aan het einde van elke maand bepaald. Met behulp van schattingen over nog beschikbare kredietruimte wordt tevens het liquiditeitstekort c.q. -overschot bepaald. Daarnaast moet in de loop van het planjaar een aangepaste prognose van de stand van de liquide middelen en het liquiditeitstekort c.q. -overschot worden opgesteld. Afwijkingen van de werkelijke stand van de liquide middelen ten opzichte van de oorspronkelijke prognose en de aangepaste prognose worden maandelijks inzichtelijk gemaakt.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Liquiditeitsprognose vergelijking werkelijkheid en aangepaste liquiditeitsplanning

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie