Uitwerking prijsbepaling bij eerste transactiemoment

Als we de prijsvorming volgens de NCW-methode uitschrijven, krijgen we, rekenend vanaf de koopdatum (17 januari 2002) en uitgaand van 360 rentedagen:

Prijs = + (I)

+ (II)

+ (III)

(IV)

In de vergelijking zien we achtereenvolgens van boven naar beneden dat de prijs op 17 januari 2002 de volgende opbouw kent:

(I): de marktwaarde op 17 januari 2002 van de eerste couponbetaling per 15 maart 2002; 
II): idem van de tweede couponbetaling per 16 september 2002;
(III): idem van de derde couponbetaling per 17 maart 2003;
(IV): idem van de vierde en laatste couponbetaling per 15 september 2003 en van de aflossing per deze datum.

De optelsom van de verdisconteerde kasstromen in kolom J levert ten slotte de gevraagde marktprijs op van de obligatie per 17 januari 2002: € 1.042.449,75.

Artikel als PDF downloaden

Vul hieronder uw e-mailadres in om de PDF-versie van dit artikel te ontvangen:

Invoer verplicht

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.