Pensioenmaximering en -opbouw

Samenvatting

Dit artikel verduidelijkt het maximaal pensioengevend loon en de pensioenmaximering bij twee dienstverbanden.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Pensioen driepijlersysteem', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Pensioenopbouwstelsels', 'Fiscale afhandeling pensioenen', 'Wet VUT/prepensioen', 'Pensioenbreuk na ontslag', 'Pensioenontslag bij AOW-leeftijd', 'Pensioenwet', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject', 'Afstand doen van pensioenregeling', 'Banksparen' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Inleiding

De pensioenregeling blijft zuiver als de werkgever over geen hoger loon pensioen toezegt dan over het maximaal pensioengevend loon, ook wel de pensioenmaximering genoemd. Voor het maximaal pensioengevend loon over dit jaar verwijzen wij u naar de kerngegevens pensioenen. Alleen als de werkgever pensioen toezegt over een hoger bedrag, wordt de pensioentoezegging onzuiver. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenaanspraak (gedeeltelijk) in de heffing wordt betrokken en bovendien een revisierente van in principe 20% is verschuldigd.

De aftoppingsgrens geldt conform de systematiek van de Wet op de loonbelasting 1964 per dienstbetrekking. Het kan alleen in bijzondere situaties voorkomen dat bij een werknemer met meerdere deeltijddienstbetrekkingen de aftoppingsgrens in totaal hoger uitkomt dan het maximaal pensioengevend loon, genoemd in artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964.

Twee dienstverbanden

Bij de vraag of de pensioenmaximering op € 107.593 (cijfer 2019) van toepassing is op een werknemer die € 50.000 verdient in een dienstbetrekking met deeltijdfactor 0,5 en € 60.000 in een dienstbetrekking met deeltijdfac ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!