Pensioenwet

Samenvatting

De Pensioenwet (PW) legt de spelregels vast die van toepassing zijn, indien een werkgever een pensioen toezegt aan zijn werknemers. De wet legt vast hoe deze afspraken gecommuniceerd worden en op welke wijze deze regeling vormgegeven kan worden. Zo heeft de werkgever een informatieverplichting richting zijn werknemers. Andere aandachtspunten zijn de verplichte toetredingsleeftijd, betalingsachterstand, wachttijd, pensioenovereenkomst, indexatielabel, pensioenreglement, uniform pensioenoverzicht, nationaal pensioenregister.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Pensioen driepijlersysteem', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Pensioenopbouwstelsels', 'Fiscale afhandeling pensioenen', 'Wet VUT/prepensioen', 'Pensioenbreuk na ontslag', 'Pensioenontslag bij AOW-leeftijd', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject', 'Afstand doen van pensioenregeling', 'Banksparen' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Inleiding

De doelstelling van de Pensioenwet (PW) is de waarborg van pensioenaanspraken van werknemers. De wetgever heeft gekozen voor een overzichtelijke wet waarin alle verantwoordelijkheden duidelijk zijn opgenomen. De driehoeksverhouding tussen werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder staat dan ook centraal in de wet.

Driehoeksverhouding

Relatie werkgever – werknemer: pensioenovereenkomst

De driehoeksverhouding begint bij het sluiten van een pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Volgens de wetgever sluit het begrip overeenkomst beter aan bij het tweezijdige karakter ervan. De werkgever moet de werknemer binnen een maand na indiensttreding schriftelijk informeren of hij de werknemer een aanbod tot pensioen doet. Met het opnemen v ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!