Fiscale afhandeling pensioenen

Samenvatting

In dit artikel staat de fiscaliteit met betrekking tot pensioenen centraal. Aan de orde komen onder meer de regels voor de aftrek van de premies, de afkoop van pensioen en de AOW-franchise. Ook worden verschillende voorbeelden gegeven.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Pensioen driepijlersysteem', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Pensioenopbouwstelsels', 'Wet VUT/prepensioen', 'Pensioenbreuk na ontslag', 'Pensioenontslag bij AOW-leeftijd', 'Pensioenwet', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject', 'Afstand doen van pensioenregeling', 'Banksparen' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Inleiding

Fiscaal gezien wordt het opbouwen van pensioen beschouwd als het doorschuiven van inkomen naar de toekomst. Niet alleen het inkomen, maar ook de hierover verschuldigde heffingen worden door pensioenopbouw uitgesteld (over de uitkeringen zijn overigens geen premies werknemerspremie verschuldigd). De wetgever heeft aan het reserveren voor pensioen duidelijke regels verbonden. De regelgever heeft vervolgens deze regels in besluiten nader uitgewerkt.

Voorwaarden aftrek premies

Pensioenpremies zijn voor de werkgever als bedrijfslast in mindering te brengen op de (fiscale) winst.

Inhouden pensioenpremies

Pensioenpremies die een werkgever op het loon van de werknemer inhoudt, zijn aftrekbaar voor alle loonheffingen. Voorwaarde daarbij is wel dat de pensioenovereenkomst aan de volgende fiscale spelregels voldoet:

De pensioenopbouw en/of premiebetaling is aan wettelijke maxima gebonden. Het pensioen mag slechts uitgevoerd worden door toegestane verzekeraars of pensioenfondsen (bedrijfstak- of ondernemingspensioenfondsen). Het pensioen mag slechts aan een b ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!