Pensioenbreuk na ontslag

Samenvatting

Een pensioenbreuk kan door tal van redenen ontstaan. Bij pensioenbreuk komt het erop neer dat er een tekort aan opgebouwd pensioen ontstaat. Meestal ontstaat een pensioenbreuk wanneer er van werkgever wordt veranderd en de pensioenregelingen van de oude en nieuwe werkgever niet op elkaar aansluiten. Naast het veranderen van werkgever kan een pensioenbreuk ook ontstaan wanneer tijdelijk wordt gestopt met werken door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Pensioen driepijlersysteem', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Pensioenopbouwstelsels', 'Fiscale afhandeling pensioenen', 'Wet VUT/prepensioen', 'Pensioenontslag bij AOW-leeftijd', 'Pensioenwet', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject', 'Afstand doen van pensioenregeling', 'Banksparen' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Inleiding

De pensioenbreuk is in feite niets meer of minder dan dat de werknemer bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de leeftijd waarop hij het voornemen heeft op te houden met werken, over te weinig opgebouwd pensioen zal beschikken. Dit kan het gevolg zijn van de beëindiging van een dienstbetrekking, doordat een werkgever geen pensioenregeling heeft of doordat de werknemer (tijdelijk) geen werkgever heeft.

Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever wordt beëindigd, is de werkgever (doorgaans) niet verplicht daarna nog een financiële bijdrage in het pensioen van een werknemer te leveren, tenzij hierover afwijkende afspraken tussen de werkgever en de werknemer zijn vastgelegd. Dit betekent dat het reeds opgebouwde pensioen blijft bestaan en dat deze tot uitkering komt als zich bepaalde voorwa ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!