Wet VUT/prepensioen

Samenvatting

De fiscale faciliteiten voor vervroegde uittredingsregelingen (VUT), prepensioenregelingen en regelingen voor overbruggings- en vroegpensioen zijn al enkele jaren geleden beëindigd. Voor werknemers die op 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar of ouder hadden, geldt een overgangsregeling. Daarnaast is het '40-deelnemingsjarenpensioen' ingevoerd. Werknemers die op de leeftijd van 63 jaar of eerder 40 deelnemingsjaren hebben bij een pensioenfonds, kunnen daarmee een aanvullend ouderdomspensioen opbouwen, zodat zij bij het bereiken van de leeftijd van 63 jaar toch kunnen stoppen met werken. Voor zowel werknemers als werkgevers is het van belang te weten of, en zo ja, onder welke voorwaarden, er nog aanspraak kan bestaan op dit type regelingen.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Pensioen driepijlersysteem', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Pensioenopbouwstelsels', 'Fiscale afhandeling pensioenen', 'Pensioenbreuk na ontslag', 'Pensioenontslag bij AOW-leeftijd', 'Pensioenwet', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject', 'Afstand doen van pensioenregeling', 'Banksparen' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Inleiding

Per 1 januari 2005 werd de op dat moment geldende fiscale regeling voor vervroegde uittredingsregelingen (VUT), prepensioenregelingen en de regelingen voor overbruggings- en vroegpensioen beëindigd. De regering wilde werknemers niet langer fiscaal stimuleren om de arbeidsmarkt vervroegd te verlaten. Voor oudere werknemers geldt er overgangsrecht. Verder is de overbruggingslijfrente vervallen. De introductie van de levensloopregeling vormde één geheel met deze plannen. Echter, deze regeling is inmiddels per 1 januari 2012 al weer afge ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!