Pensioen driepijlersysteem

Samenvatting

Het Nederlandse systeem van oudedagsvoorzieningen, pensioenen, is gebaseerd op drie pijlers. In dit artikel ligt de nadruk op de eerste twee pijlers. De AOW en de ANW-uitkering staan in pijler I centraal. Bij de behandeling van pijler II staan de spelregels die gelden voor de pensioenaanspraken in de vorm van een checklist centraal. Verder treft u de actueel geldende bedragen aan voor het huidige jaar betreffende de AOW en ANW. Pijler III wordt summier besproken.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen '', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Pensioenopbouwstelsels', 'Fiscale afhandeling pensioenen', 'Wet VUT/prepensioen', 'Pensioenontslag bij AOW-leeftijd', 'Pensioenwet', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject', 'Afstand doen van pensioenregeling', 'Banksparen' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Pensioenpijlers

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Dat betekent dat het inkomen vanaf de pensioendatum kan zijn opgebouwd uit één, twee of drie onderdelen.

De drie pijlers zijn:

Pijler I: Algemene ouderdomswet (AOW). In Nederland heeft in beginsel iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond of gewerkt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op een AOW-uitkering. Daarnaast bestaat in sommige gevallen ook nog recht op een uitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Pijler II: Het werkgeverspensioen (pensioen dat iemand fiscaal vriendelijk opbouwt via zijn werkgever(s). Dit vormt een aanvulling op de AOW. Pensioenregelingen kunnen qua inhoud en hoogte per werkgever verschillen. Bovendien is ook niet iedere werkgever verplicht in een pensioenregeling voor zijn werknemers te voorzien. ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!