Pensioenontslag bij AOW-leeftijd

Samenvatting

De meeste arbeidsovereenkomsten eindigen van rechtswege bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Menigmaal is in de rechtspraak de vraag aan de orde gekomen of dit pensioenontslagbeding rechtsgeldig is. Eerder werd namelijk wel betoogd dat alleen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege zou kunnen eindigen. Volgens dit betoog zou een pensioenontslagbeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan ook niet rechtsgeldig zijn. In juli 2012 heeft de Hoge Raad echter uitsluitsel gegeven en geoordeeld dat een pensioenontslagbeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig is.

Dit artikel besteedt aandacht aan het opnemen van een pensioenontslagbeding bij het bereiken van de AOW-leeftijd.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Pensioen driepijlersysteem', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Pensioenopbouwstelsels', 'Fiscale afhandeling pensioenen', 'Wet VUT/prepensioen', 'Pensioenbreuk na ontslag', 'Pensioenwet', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject' en 'Afstand doen van pensioenregeling' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Inleiding

In sommige organisaties staat er geen pensioenontslagbeding in de cao of arbeidsovereenkomst, maar is het de gewoonte dat werknemers bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd uit dienst gaan. Vanaf 1 juli 2015 is het eenvoudig om bij het ontbreken van een pensioenontslagbeding een werknemer vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd te ontslaan. Er geldt geen preventieve ontslagtoets en de werkgever kan de werknemer dus om die reden ontslaan mits de werknemer voor de AOW-leeftijd bij hem in dienst was.

Statisch pensioenontslagbeding

Uit onder ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!