Pensioenopbouwstelsels

Samenvatting

Pensioen is een zeer belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. De verschillende pensioensystemen met hun voor- en nadelen bespreken we in dit artikel aan de hand van drie pensioensystemen. De pensioensystemen die in hoofdlijnen aan de orde komen zijn:

  • eindloonregelingen;
  • middelloonregelingen;
  • beschikbare-premieregelingen.

Om het overzicht van de besproken pensioensystemen te bewaren en inzichtelijk te houden, treft u in dit artikel een schematische weergave met de kenmerken op hoofdlijnen per systeem aan. Zo weet de werknemer bij een eindloonregeling exact waar hij aan toe is als het gaat om inzichtelijkheid in opgebouwde pensioenrechten. De beschikbare-premieregeling biedt vooral de werkgever veel zekerheid. Zekerheid over inzichtelijkheid in de kostenontwikkeling op korte en op middellange termijn.

De aan dit onderwerp gerelateerde artikelen 'Pensioen driepijlersysteem', 'Pensioenuitkeringsvormen', 'Fiscale afhandeling pensioenen', 'Wet VUT/prepensioen', 'Pensioenbreuk na ontslag', 'Pensioenontslag bij AOW-leeftijd', 'Pensioenwet', 'Pensioenuitvoerders en adviestraject', 'Afstand doen van pensioenregeling', 'Banksparen' en 'Pensioenmaximering en -opbouw' treft u eveneens aan in deze kennisbank.

Inleiding

Om het overzicht van de besproken pensioensystemen te bewaren en inzichtelijk te houden, treft u in dit artikel een schematische weergave met de kenmerken op hoofdlijnen per systeem aan. Zo weet de werknemer bij een eindloonregeling exact waar hij aan toe is als het gaat om inzichtelijkheid in opgebouwde pensioenrechten. De beschikbare premieregeling biedt vooral de werkgever veel zekerheid. Zekerheid over inzichtelijkheid in de kostenontwikkeling op korte en op midd ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!