Investeringsselecties

Een bedrijf investeert (geldmiddelen) om daarvoor een tegenprestatie of tegenwaarde te ontvangen. Deze tegenwaarde of tegenprestatie kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld producten (bij investering in een machine) of geld (bij investering in aandelen of obligaties van een bedrijf). Het uiteindelijke doel van elke investering is echter het opleveren van meer geldmiddelen dan er aan het begin van de investering zijn ingestoken.

Bij het vaststellen van investeringsprojecten die voor uitvoering in aanmerking komen, staan twee vragen centraal: welke van de alternatieven zijn het waard om uitgevoerd te worden en welke van twee elkaar onderling uitsluitende projecten is het meest rendabel?

In bedrijfsadministratieve zin wordt meestal pas van een investering gesproken als het object waarin de geldmiddelen zijn geïnvesteerd, wordt geactiveerd in de administratie van het bedrijf, waarna er in de loop van de tijd meestal over wordt afgeschreven. Daarnaast zijn echter ook andersoortige en meer overdrachtelijke investeringen mogelijk, bijvoorbeeld 'investeringen' in reclame om een sterk merk en/of naamsbekendheid op te bouwen; of 'investeringen' in goede contacten met distributeurs om een sterk distributienetwerk op te bouwen.

Investeringen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld:

  • objectgerichte investeringen;
  • effectgerichte investeringen;
  • overige investeringen.

Excelsheets

Artikelen