Berekening annuïteiten voor twee investeringsprojecten

Voor een bepaald investeringsplan worden twee alternatieve investeringsobjecten voorgesteld. Voor beide investeringsprojecten worden in dit werkblad de annuïteit berekend.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Berekening annuïteiten voor twee alternatieve investeringsprojecten

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor een bepaald investeringsplan worden twee alternatieve investeringsobjecten voorgesteld. Voor beide investeringsprojecten moet de annuïteit worden berekend.

  1. Door het berekenen van de contante waarde van alle kasstromen worden de totale netto contante waarden van beide investeringsalternatieven vastgesteld. Daarna worden deze netto contante waarden met de berekende annuïteitsfactor vermenigvuldigd om voor beide alternatieven de annuïteiten te bepalen die het equivalent zijn van deze netto contante waarden.
  2. Om de beslissing te vergemakkelijken worden beide investeringsalternatieven parallel berekend. Hierdoor kunnen de resultaten eenvoudig worden vergeleken en wordt duidelijk welk van beide alternatieven voor de organisatie economisch gezien het gunstigst is.

De annuïteit voor beide investeringsalternatieven wordt op twee manieren berekend: zowel op 'handmatige' wijze als door gebruik te maken van een financiële functie in Excel, namelijk de functie BET. Meer over deze functie zie Achtergrondinformatie Netto Contante Waarde-methode.