Investeringsanalyse met jaarlijks verschillende kasstromen

In dit werkblad wordt door het berekenen van de annuïteit van een investeringsproject een beslissing over het doen van een investering onderbouwd. Daartoe worden de annuïteiten bepaald van de kas(uit)stroom in verband met de investering en de liquidatieopbrengst enerzijds, en de kas(in)stroom bij exploitatie van de investering anderzijds. Indien het saldo van deze annuïteiten positief is, is de betreffende investering economisch rendabel.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Investeringsanalyse met jaarlijks verschillende kasstromen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

In dit werkblad (ann-2) moet door het berekenen van de annuïteit van een investeringsproject een beslissing over het doen van een investering worden onderbouwd. Daartoe worden de annuïteiten bepaald van de kas(uit)stroom in verband met de investering en de liquidatieopbrengst enerzijds, en de kas(in)stroom bij exploitatie van de investering anderzijds. Indien het saldo van deze annuïteiten positief is, is de betreffende investering economisch rendabel.

De annuïteit wordt op twee manieren berekend: zowel op 'handmatige' wijze (door het opzoeken van de juiste annuïteitsfactor in een tabel) als door gebruik te maken van een financiële functie in Excel, namelijk de functie BET. Meer over deze functie zie Achtergrondinformatie Netto Contante Waarde-methode.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.