Nut en noodzaak van business cases bij ICT-investeringen

Samenvatting

ICT-investeringen behoren tot het taakveld van de controller. De controller is immers als geen ander in staat om een goede 'financiële' analyse van een voorgenomen ICT-investering uit te voeren. Hij heeft daarvoor een aantal handvatten nodig om voor zijn organisatie een goede kosten-, baten- en risicoafweging voor ICT-investeringen te maken. Deze handvatten komen in dit artikel uitgebreid aan de orde.

Allereerst worden de verschillende ICT-investeringen ten opzichte van elkaar onderscheiden. Op basis van de organisatorische doelstellingen van ICT-investeringen en de korte- en langetermijn financiële beheersbaarheid van ICT, wordt een typologie voor ICT-investeringen uitgewerkt, genaamd het 'Vizier'. In het tweede deel van dit artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud van een business case. Er wordt een blauwdruk geschetst van een zeer uitgebreide business case. De controller kan specifiek voor zijn situatie bepaalde onderdelen van de business case zeer uitgebreid behandelen en andere onderdelen juist achterwege laten.

Daarnaast treft u diverse praktijkvoorbeelden en checklists aan. Raadpleeg eveneens de volgende aan dit onderwerp gerelateerde artikelen: 'Strategy mapping' en 'Organisatiebesturing met de balanced scorecard'.

De typologie van ICT-investeringen

Hier wordt een typologie voor ICT-investeringen uitgewerkt. Deze is enerzijds gebaseerd op de doelstellingen die men met de inzet van ICT tracht te realiseren en de complexiteit die daardoor wordt veroorzaakt. Anderzijds wordt het maken van keuzes rondom ICT-investeringen sterk beïnvloed door eerder gemaakte keuzes. Terwijl men nieuwe systemen wil ontwikkelen en implementeren (initiële investeringen) om con ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!