Bepaling IR door gebruikmaking van testpercentages – eerste benadering

Voor een bepaald investeringsproject moet de interne rentabiliteit worden berekend. Er is sprake van een geldige uitkomst voor de interne rentabiliteit wanneer door discontering van alle inkomsten en uitgaven aan het einde van de levensduur van de investering een netto contante waarde = 0 (nul of bij benadering nul) berekend wordt. In dit werkblad worden met behulp van deze testpercentages twee netto contante waarde-berekeningen gemaakt, waarbij de berekening met behulp van het eerste testpercentage naar verwachting een negatieve NCW zal opleveren en de berekening met behulp van het tweede testpercentage een positieve NCW.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Bepaling IR door gebruikmaking van testpercentages – eerste benadering

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor een bepaald investeringsproject moet de interne rentabiliteit worden berekend. Door het toepassen van testpercentages moet worden geprobeerd om de (wiskundige) vergelijking voor het bepalen van de interne rentabiliteit (Ci = Cu ofwel Ci - Cu = 0, zie paragraaf 610.20) op te lossen.

Er is sprake van een geldige uitkomst voor de interne rentabiliteit, wanneer door discontering van alle inkomsten en uitgaven aan het einde van de levensduur van de investering een netto contante waarde = 0 (nul of bij benadering nul) berekend wordt.

Ten aanzien van de disconteringsvoet worden twee testpercentages gekozen en ingevoerd. Bij de eerste benadering wordt daarbij gekozen voor testpercentages waarvan de eerste duidelijk beneden en de tweede duidelijk boven de waarschijnlijke interne rentabiliteit ligt.

Met behulp van deze testpercentages worden twee netto contante waarde-berekeningen gemaakt, waarbij de berekening met behulp van het eerste testpercentage naar verwachting een negatieve NCW zal opleveren en de berekening met behulp van het tweede testpercentage een positieve NCW.

Vervolgens wordt door extrapolatie tussen deze twee uitkomsten bepaald waar ongeveer de NCW gelijk aan nul zich bevindt, en wordt deze extrapolatie toegepast op de twee gekozen testpercentages. Dit levert de eerste benadering op van de interne rentabiliteit.

Bij de extrapolatie wordt de volgende formule gebruikt:

I1 - [ NCW1 / (NCW2 - NCW1) ] x (I2 - I1)

Waarbij:
I1 = testpercentage 1;
I2 = testpercentage 2;
NCW1 = NCW met testpercentage 1 als vermogenskosten;
NCW2 = NCW met testpercentage 2 als vermogenskosten.

Zie ook Achtergrondinformatie Interne Rentabiliteit.

Zie ook de financiële rekenfuncties in Excel met betrekking tot Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit.