Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de winstbelasting die wordt geheven van voornamelijk bv's en nv's. Voor de berekening van deze winst moet worden gekeken naar de regels die zijn opgenomen in de inkomstenbelasting. Dat neemt niet weg dat er in de vennootschapsbelasting op een groot aantal punten van wordt afgeweken.

Het systeem van de Nederlandse vennootschapsbelasting kenmerkt zich internationaal als een zogenoemd 'klassiek stelsel'. In een klassiek stelsel geldt als uitgangspunt dat economisch bezien sprake is van een dubbele heffing over ondernemingswinsten. In de eerste plaats is de door de vennootschap gerealiseerde winst belast met vennootschapsbelasting. Als de vennootschap de winst vervolgens uitkeert als dividend, wordt de winst wederom belast bij de (particuliere) aandeelhouders, ditmaal met inkomstenbelasting.

De heffing van vennootschapsbelasting is geregeld in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.