Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de winstbelasting die wordt geheven van voornamelijk bv's en nv's. De heffing van vennootschapsbelasting is geregeld in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Voor de berekening van de winstbelasting moet worden gekeken naar de regels die zijn opgenomen in de inkomstenbelasting. Dat neemt niet weg dat er in de vennootschapsbelasting op een groot aantal punten van wordt afgeweken.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!