Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is de winstbelasting die wordt geheven van voornamelijk bv's en nv's. De heffing van vennootschapsbelasting is geregeld in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Voor de berekening van de winstbelasting moet worden gekeken naar de regels die zijn opgenomen in de inkomstenbelasting. Dat neemt niet weg dat er in de vennootschapsbelasting op een groot aantal punten van wordt afgeweken.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.