Subjectieve belastingplicht in de vennootschapsbelasting

Samenvatting

Artikel 2 Wet Vpb somt de lichamen op die (subjectief) belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting: wie zijn belastingplichtig?

Voordat we nader ingaan op de opsomming van de lichamen die (subjectief) belastingplichtig zijn, is het van belang te onderkennen dat de opgesomde lichamen in artikel 2 Wet Vpb alleen belastingplichtig zijn als ze zijn gevestigd in Nederland. Niet in Nederland gevestigde lichamen kunnen ook in Nederland belastingplichtig zijn, maar alleen indien en voor zover ze in Nederland winst genereren.

Per 1 januari 2015 is de Wet vennootschapsbelasting op enkele onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

Tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2015: Voor het deel van het belastbare bedrag Tarief tot en met € 200.000 20,0% boven € 200.000 25,0% De tarieven zijn hetzelfde als in 2014. Buitenlandse boetes niet langer aftrekbaar: geldboetes die door een buitenlandse overheid of overheidsinstelling aan uw onderneming worden opgelegd, zijn niet meer aftrekbaar van de winst. Investeringsaftrek: als u in 2015 in bedrijfsmiddelen investeert, komt u onder voorwaarden in aanmerking voor investeringsaftrek. Er zijn drie soorten investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; energie-investeringsaftrek; milieu-investeringsaftrek. Research & Development-aftrek: de Research & Development-aftrek (RDA) is een extra aftrekpost voor k ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!