Winstuitstel

Samenvatting

Sommige aftrekposten, bijvoorbeeld de investeringsaftrek, verlagen de fiscale totaalwinst. Dit levert een permanente belastingbesparing op. Er zijn ook manieren om de fiscale winst als het ware uit te stellen. In dat geval wordt er niet zozeer belasting bespaard als wel een liquiditeitsvoordeel genoten. Typische manieren om een deel van de fiscale winst uit te stellen zijn willekeurige afschrijving, de dotatie aan de fiscale reserves en het vormen van een voorziening.

Definities

Aanmerkelijk belanghouder Natuurlijk persoon die een belang van minstens 5% heeft in een bv of nv Boekwinst Vervreemdingsprijs verminderd met de boekwaarde van een bedrijfsmiddel Duurzaam bedrijfsmiddel Bedrijfsmiddel waarop men in minder dan tien jaar pleegt af te schrijven Egalisatiereserve Reserve om kosten en lasten gelijkmatig over een aantal jaren te verspreiden Fiscale oudedagsreserve Fiscale reserve in een IB-onderneming, onder voorwaarden te vormen door ondernemers die jonger zijn dan 65 jaar Fiscale reserves Reserves waarvan de dotatie aftrekbaar is van de fiscale winst Herinvesteringsreserve Fiscale reserve waarin een bij een vervreemding behaalde boekwinst kan worden ondergebracht Milieubedrijfsmiddelen Aangewezen bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu Niet-duurzaam bedrijfsmiddel Bedrijfsmiddel waarop men niet of in meer dan tien jaar pleegt af te schrijven Opwaarderingsre ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!