Belastinglatenties: hoe te plaatsen op de balans?

Samenvatting

Een commerciële balans moet een goed inzicht geven in alle bezittingen en schulden. Daartoe behoren niet alleen de wettelijk opeisbare vorderingen, maar ook claims van latente aard. De belastinglatentie is een voorbeeld van een dergelijke latente claim. Door verliesverrekening kan het namelijk gebeuren dat een onderneming in de toekomst nog een vermindering van belasting kan verwachten. Hoewel deze vordering niet direct opeisbaar is, moet men daar toch rekening mee houden. Ook door verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale resultaatberekeningen kunnen ondernemingen in de toekomst minder of juist meer aan te betalen belasting verwachten dan volgens de bedrijfseconomische resultaatberekeningen te verwachten valt. Belastinglatenties kunnen bovendien de waarde van de aandelen beïnvloeden. Het is daarom van belang dat eventuele belastinglatenties in de commerciële jaarrekening worden opgenomen.

Inleiding

Een goede balans geeft een nauwkeurig inzicht in alle bezittingen en schulden die een onderneming zoals een bv op de balansdatum heeft. Voor een juist inzicht moeten ook eventuele belastinglatenties op de balans worden vermeld. Deze belastinglatenties geven namelijk weer wat de bv in de toekomst nog aan belasting moet betalen of juist aan belasting van de fiscus kan verrekenen of terugvragen. Het berekenen van de belastinglatenties is echter niet zo eenvoudig.

Maar wat is nu precies een belastinglatentie? Wanneer een belastinglatentie op de bedrijfseconomische balans, ook wel commerciële balans genoemd, bij de passiva staat opgenomen, gaat het om een bedrag dat door de belastingdienst niet direct opeisbaar is, maar dat uw bv misschien in de toekomst alsnog moet betal ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!