De deelnemingsverrekening

Samenvatting

Als een holding (hier soms ook aangeduid met de term moedermaatschappij) een deelneming in een dochtermaatschappij bij wijze van belegging aanhoudt, is in beginsel de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Dit is weer niet het geval als het gaat om een zogenoemde kwalificerende beleggingsdeelneming. Is er geen sprake van een kwalificerende beleggingsdeelneming, dan moet de holding in eerste instantie vennootschapsbelasting betalen over uit die beleggingsdeelneming genoten voordelen. Maar de holding mag wel een bedrag aftrekken van de Nederlandse vennootschapsbelasting, namelijk de deelnemingsverrekening. Door toepassing van de deelnemingsverrekening houdt men toch rekening met eventuele in het buitenland over de resultaten van de dochtermaatschappij geheven winstbelasting. Als de dochtermaatschappij zelf geen belasting hoeft te betalen, zal de deelnemingsverrekening ook nihil bedragen.

De deelnemingsverrekening

Een belangrijke faciliteit in de vennootschapsbelasting is de deelnemingvrijstelling. Zonder de deelnemingsvrijstelling zou er een dubbele economische belasting rusten op de winsten van dochtermaatschappijen. Maar het is toch mogelijk dat een moedermaatschappij resultaat ontvangt uit een deelneming waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is, zodat er toch een economische dubbele heffing op dat resultaat drukt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de desbetreffende deelneming als een belegging wordt aangehouden. In dat geval wordt de economische dubbele heffing beperkt door de deelnemingsverrekening.

Voordat de holding de deelnemingsverrekening toepast, moet zij eerst vaststellen dat sprake is van een beleggingsdeelneming. De holding zal om te b ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!