De deelnemingsvrijstelling

Samenvatting

Als een vennootschap 5% of meer van de aandelen houdt in een andere vennootschap, geldt onder bepaalde voorwaarden de deelnemingsvrijstelling. De deelnemingsvrijstelling is bedoeld om dubbele belastingheffing te voorkomen als de winsten van een dochtermaatschappij worden uitgekeerd aan de moedermaatschappij.

De deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling (te vinden in artikel 13 e.v. Wet op de vennootschapsbelasting 1969) is een fiscale faciliteit die ervoor zorgt dat winst binnen een concern in beginsel slechts een keer met vennootschapsbelasting wordt belast. Deze belastingheffing vindt over het algemeen plaats op het niveau van de vennootschap die deze winst oorspronkelijk heeft behaald. Bij latere verplaatsingen van de winst binnen het concern (door dividenduitkeringen) wordt deze winst vanwege de deelnemingsvrijstelling niet nogmaals in de belastingheffing betrokken. Belangrijke voordelen van de deelnemingsvrijstelling zijn dan ook de volledige vrijstelling van zowel dividenden als vermogenswinsten en de mogelijkheid om – in afwijking van de hoofdregel – een aftrekbaar verlies te kunnen nemen op voorwaarde dat de deelneming die het verlies veroorzaakte, is geliquideerd.

Figuur 1 Werking van de deelnemingsvrijstelling in schema

Vereisten deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling bestaat al lang, maar heeft in de loop der tijd enkele veranderingen ondergaan. Zo is de deelnemingsvrijstelling op 1 januari 2007 door de Wet werken aan winst op belangrijke onderdelen gewijzigd. Sinds 1 januari 2010 zijn er ook enkele definities gewijzigd en dan vooral ten aanzien van de zogenoemde beleggingsdeelnemingen.

Een bv kan alleen de dee ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.