Renteaftrekbeperkingen

Samenvatting

Veel bedrijven financieren een deel van hun activa met vreemd vermogen. Over dit vermogen zijn zij in beginsel rente verschuldigd. In principe is deze rente fiscaal aftrekbaar. Maar een lichaam, bijvoorbeeld een bv, kan tegen een fiscale antimisbruikbepaling aanlopen, waardoor de betaalde rente niet kan worden afgetrokken. Met name voor concerns gelden diverse renteaftrekbeperkingen.

Renteaftrekbeperkingen

Binnen een concern vinden vaak onderlinge transacties plaats tussen de verschillende bv's. Men kan daarbij denken aan leveringen van goederen, maar ook aan het verstrekken van leningen. In principe is de renteontvangst bij de schuldeiser belast terwijl de schuldenaar de betaalde rente kan aftrekken. Maar op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen: de renteaftrekbeperkingen. Deze zijn door de belastingdienst ingevoerd om misbruik te voorkomen of om beter aan te sluiten bij de (economische) realiteit.

Hybride lening

Een van de renteaftrekbeperkingen ziet op de zogenoemde 'hybride lening'. Hybride leningen zijn leningen die volgens de fiscus meer de functie van eigen vermogen dan van vreemd vermogen vervullen. Hierdoor wordt de vergoeding voor het verstrekken van een hybride lening behandeld als een vergoeding voor het verstrekken van eigen vermogen, wat erop neerkomt dat de vergoeding niet aftrekbaar is. Door deze aftrekbeperking wordt voorkomen dat het aftrekverbod ten aanzien van vergoedingen voor eigen vermogen eenvoudig wordt omzeild.

Voorbeeld Hybride lening Van der Spek bv wil extra kapitaal storten in haar dochteronderneming Ham bv. Dit kan gebeuren via een aandelenemissie door Ham bv. In dat geval is er duidelijk sprake van een verstrekking van eigen ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!