Waarover is vennootschapsbelasting verschuldigd?

Samenvatting

De vennootschapsbelasting is een belasting over winst die door rechtspersonen wordt behaald. De hoogte van de winst wordt bepaald met behulp van het zogenoemde goedkoopmansgebruik.

Inleiding

Op grond van artikel 7 Wet Vpb 1969 wordt de vennootschapsbelasting geheven naar het belastbare bedrag. Het belastbare bedrag is de in een jaar genoten belastbare winst verminderd met de compensabele verliezen. In artikel 7, lid 3 Wet Vpb is bepaald dat de belastbare winst de winst is verminderd met de aftrekbare giften. In artikel 7, lid 4 Wet Vpb is ten slotte opgenomen dat onder jaar moet worden verstaan boekjaar of kalenderjaar. Ter illustratie het volgende voorbeeld van de berekening van het belastbare bedrag waarover de vennootschapsbelasting moet worden betaald.

Voorbeeld Vennootschapsbelasting

Winst € 100.000
Af: aftrekbare giften € 6.000
–––––
Belastbare winst € 94.000
Af: compensabele verliezen € 20.000
–––––
Belastbaar bedrag € 74.000

Er moet in dit voorbeeld over € 74.000 vennootschapsbelasting worden betaald.

De overige wettelijke bepalingen die de omvang van de winst bepalen, vinden we terug in de artikelen 8 to ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!