Inkomstenkant – omzetplanning

Een bedrijf kan een matig resultaat of zelfs een verlies beter aan dan een gebrek aan liquiditeit. Onvoldoende dekking bij de liquiditeit leidt vaak snel tot een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de basis onder het bedrijf wordt weggerukt. Om die reden zijn de liquiditeitsprognose en het maken van een dergelijke berekening van cruciaal belang. Een liquiditeitsprognose bestaat uit een prognose van zowel de inkomsten als de uitgaven.

Dit werkblad toont de berekening van de inkomsten uit omzet. Deze gegevens zijn direct overgenomen uit het werkblad Geplande omzet en basisgegevens. Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Inkomstenkant – omzetplanning

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

In de Planning & Control-cyclus wordt het belang van resultaatplanning toegelicht en wordt gewezen op de verschillende berekeningsstappen voor het opstellen van een budget met de geplande opbrengsten, kosten en winst.

In 'Financiering en Vermogensbeheer' staat op de voorgrond hoe de liquiditeit van het bedrijf te allen tijde kan worden veiliggesteld. Het veiligstellen van de liquiditeit heeft duidelijk voorrang boven een positieve verwachting ten aanzien van opbrengsten en winst. Zelfs de gunstigste waarden voor opbrengsten en winst zijn van nul en generlei waarde wanneer er op basis van dezelfde gegevens in de liquiditeitsprognose sprake blijkt te zijn van een ontoereikende liquiditeit – en dat over het volledige jaar.

Hiervoor bestaat een duidelijk principe: 'Liquiditeit gaat boven rentabiliteit'.

Een bedrijf kan een matig resultaat of zelfs een verlies beter aan dan een gebrek aan liquiditeit. Onvoldoende dekking bij de liquiditeit leidt vaak snel tot een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de basis onder het bedrijf wordt weggerukt.

Om die reden zijn de liquiditeitsprognose en het maken van een dergelijke berekening van cruciaal belang.

Een liquiditeitsprognose bestaat uit een prognose van zowel de inkomsten als de uitgaven.