ICT

Informatietechnologie is niet meer weg te denken uit organisaties. Om een verantwoorde investering in informatietechnologie te doen is het steeds belangrijker dat organisaties op een gestructureerde wijze de nieuwe ICT-ontwikkelingen volgen en beoordelen of de betreffende ontwikkeling van belang is voor de eigen organisatie. Voor controllers wordt het steeds moeilijker de ontwikkelingen bij te benen en verantwoorde investeringsbeslissingen over ICT te nemen. Immers, het te laat investeren of investeren in de verkeerde technologie betekent meteen een achterstand op concurrenten die wél een goede keuze hebben gemaakt.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.