IT-systeemontwikkeling en de rol van de controller

Inleiding

In zijn functie van 'bedrijfseconomisch geweten' is de controller verantwoordelijk voor besturings- en beheersingsinformatie.

Er doen zich enkele specifieke ontwikkelingen voor die aandacht van de controller vragen voor IT. Zo vindt er steeds verdere integratie plaats tussen de automatisering van het primaire (bedrijfs)proces en de daarvan afgeleide (financieel-)administratieve processen. Een andere ontwikkeling is die waarbij het meten van de prestaties van de organisatie steeds meer plaatsvindt met behulp van niet-financiƫle informatie.

Centraal in dit artikel staat de vraag waarom en hoe de integratie van organisatie en IT-aspecten tijdens verschillende typen IT-projecten dient plaats te vinden.

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • de verschillende IT-projecten;
  • de wijze waarop in de praktijk veelal wordt omgegaan met 'organisatieactiviteiten' en 'IT-activiteiten' in een IT-project;
  • organisatie en IT op een verantwoorde en samenhangende manier hanteren in een IT-project;
  • het belang van 'verandermanagement' (de zachte kant);
  • de gouden regels van goed geĆÆntegreerde IT-projecten;
  • de verschillende producten die vanuit organisatieontwerp, vanuit organisatieontwikkeling en vanuit IT moeten worden opgeleverd om tot een succesvolle Implementatie te komen.

De vier typen informatietechnologieprojecten

Vanuit de theorie worden vier verschillende IT-projecten onderkend, die alle vier een verschillende impact op de organisatie hebben. La Haye en Roelofs beschrijven deze vier typen IT-projecten. Deze vier typen informatietechnologieprojecten zijn projecten waarin informatiesystemen worden ontwikkeld die tot doel hebben om te fungeren als:

hulpmiddel; X&nb ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.