Benchmarking van de IT-afdeling

Samenvatting

Bestaande organisaties investeren veel in ICT-ontwikkeling, -onderhoud en -beheer. Juist vanwege deze veelal enorme investeringen is het verstandig regelmatig de ICT-processen, de infrastructuur en de IT-afdeling door te lichten en te vergelijken (benchmarking) op effectiviteit (toegevoegde waarde) en efficiency (kostenreductiemogelijkheden).

Er is in de loop van de tijd een heel scala aan hulpmiddelen ontwikkeld om een IT-afdeling te kunnen beoordelen (doorlichting) op de effectiviteit en efficiëntie van haar werkprocessen. Zowel de controller, de financieel als de ICT-manager wil meer inzicht in en overzicht van de mogelijkheden om te vergelijken en verbeteren. Dit artikel en de twee volgende artikelen over dit onderwerp geven hiertoe handvatten.

Over het algemeen is een kwalitatieve doorlichting alleen niet voldoende om een gebalanceerd beeld te krijgen van het functioneren van een IT-afdeling. In combinatie met een kwantitatieve doorlichting (een cijfermatige IT-benchmarking) is een organisatie in staat concrete verbeterpunten aan te geven voor de effectiviteit én efficiëntie van haar IT-afdeling. We gaan in deze drieluik in op hulpmiddelen voor een kwalitatieve en een cijfermatige beoordeling.

In dit eerste artikel gaan we dieper in op het onderwerp benchmarking en de mogelijkheden tot optimalisatie en kostenreductie. Vervolgens gaan we dieper in op specifiek IT-benchmarking, het beschrijven we het IT-doorlichtingsproces, de fasering en de zin en onzin van benchmarking. Het tweede artikel gaat specifiek in op de 'harde IT-kant' en geeft kwantitatieve benchmarkcijfers. In het derde artikel gaan we dieper in op het onderdeel IT-procesdoorlichting. I ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.