Risicomanagement

Samenvatting

Risicomanagement moet aandacht besteden aan de kritieke succesfactoren. In het kader van ICT zijn dat de factoren: sociaal, technisch, organisatorisch, economisch en bestuurlijk. Deze kritieke succesfactoren vormen de basis van de nadere detaillering die plaatsvindt. Het uitvoeren vervolgens van risicomanagement kan op verschillende manieren gebeuren. De opdrachtgever voor ICT-trajecten kan globaal drie wegen bewandelen. Allereerst kan hij een risicoanalyse laten uitvoeren, ten tweede kan hij daarnaast een risicoanalyse laten uitvoeren door externe deskundigen en ten derde kan hij, en dit is de te prefereren weg, een externe onafhankelijke ICT-deskundige die op basis van een vooraf gedefinieerde checklist een interactieve sessie laten beleggen met vertegenwoordigers van alle betrokken functiegroepen.

Ook moet in kaart worden gebracht welke risicofactoren, denk aan functionarissen en hun drijfveren, de belangrijkste knelpunten zijn tijdens ICT-trajecten. Met behulp van afbeeldingen worden alle aspecten die in dit artikel aan de orde komen, nader toegelicht.

Breng de kritieke succesfactoren in beeld

Risicomanagement moet aandacht besteden aan de kritieke succesfactoren. In het kader van ICT kunnen vijf kritieke succesfactoren worden onderscheiden, te weten sociaal, technisch, organisatorisch, economisch en bestuurlijk. Deze invalshoeken kunnen kort worden aangeduid met de term STOEB. Uitgaande van deze vijfdeling kan een nadere detaillering plaatsvinden. Per kritieke succesfactor kunnen vijftien voor de hand liggende verbijzonderingen worden onderkend. Op deze wijze ontstaat een rooster van circa 75 vragen. Deze vragen kunnen worden voorgedefinieerd. Bovendien kunnen zij ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.