Kengetal rentabiliteit eigen vermogen

Kengetallen met betrekking tot rentabiliteit zijn een indicatie van de mate waarin een onderneming erin slaagt om het aan haar ter beschikking gestelde vermogen 'nuttig' te gebruiken. In dit werkblad wordt de Rentabiliteit van het eigen vermogen berekend. Dit kengetal zegt iets over de rentabiliteit van de aandeelhouders.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Kengetal rentabiliteit eigen vermogen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Zie de inleiding onder het werkblad Kengetal rentabiliteit totaal vermogen.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.