Balans

De belangrijkste financiële kengetallen moeten continu opnieuw worden bepaald en vastgelegd met behulp van gegevens uit de balans en de resultatenrekening. Daardoor kunnen afwijkingen van de planning worden vastgesteld en kunnen er op tijd corrigerende maatregelen worden getroffen. In dit werkblad moeten daarom de basisgegevens uit de balans worden ingevoerd.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Balans

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

De interne vergelijking van kengetallen, dat wil zeggen van de geplande waarden met de gerealiseerde waarden, is erg belangrijk. Afwijkingen van de planning kunnen daardoor op tijd worden vastgesteld en er kunnen op tijd corrigerende maatregelen worden getroffen. Daarnaast kan vergelijking met waarden uit het verleden zinvol zijn om (ongewenste) ontwikkelingen te herkennen.

De kengetallen worden berekend met behulp van gegevens uit de resultatenrekening en de balans.