Financiële kengetallen

Voor elke onderneming is het belangrijk dat er meer geld binnenkomt dan eruit gaat. Met andere woorden: de 'cash in-cash out'-situatie moet positief zijn. Er zijn echter meer criteria waaraan een onderneming in financieel opzicht moet voldoen om financieel gezond te zijn.

Met financiële kengetallen kan de financiële toestand van een onderneming worden gemeten en beoordeeld. Een kengetal is een ratio of verhoudingsgetal tussen twee voor een organisatie belangrijke grootheden. Kengetallen stellen het management in staat snel inzicht te krijgen in de stand van zaken op een aantal deelgebieden (kengetallen kunnen overigens ook van niet-financiële aard zijn).

Een financiële analyse van een onderneming heeft betrekking op een viertal deelgebieden:

  1. rentabiliteit – de winstgevendheid van (het vermogen van) de onderneming;
  2. liquiditeit – het tijdig kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen;
  3. solvabiliteit – het in totaliteit kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen;
  4. activiteit – de doelgerichtheid waarmee vermogen aangewend kan worden.

De belangrijkste kengetallen moeten continu opnieuw worden bepaald en vastgelegd. Zij moeten worden vergeleken met de desbetreffende waarden uit het verleden en met de geplande waarden. Daarnaast is een externe vergelijking met gemiddelde kengetallen binnen de branche zeer zinvol.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.