Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit

Netto Contante Waarde (NCW)

De beslissing om in een project te investeren kan op basis van verschillende criteria en rekenformules worden genomen. De meeste daarvan zijn gebaseerd op de discontering van toekomstige geldstromen die uit een project voortvloeien. Een disconteringsmethode die vaak bij investeringsbeslissingen wordt gebruikt, is de Netto Contante Waarde-methode (ook wel aangeduid als NCW, 'Net Present Value' of NPV). Uitgangspunt van de NCW-methode is dat de toekomstige kasstromen worden verdisconteerd naar een waarde op t0, zijnde het moment van de initiƫle uitgave van het project. Dit houdt in dat de waarde van de toekomstige kasstromen wordt uitgedrukt in de eurowaarde op het investeringsmoment t0.

Interne Rentabiliteit (IR)

Deze methode is een soort 'omgekeerde' van de NCW-methode. De methode van de Interne Rentabiliteit berekent niet de contante waarde van de kasstromen maar wil de rentabiliteit (de rekenrente) van het investeringsproject bepalen, waarbij de som van de contante waarde van de kasstromen gelijk wordt gesteld aan nul.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.